Támop logó

Vinkó Tamás (SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék)

Modellezés hálózatokkal


A gráfok a matematikai modellezés egy igen hasznos eszköztárát képezik. A klasszikus gráfelmélet mellett az utóbbi időben a kutatásokban jelentős szerepet kapott a hálózatok vizsgálata is. A hálózatok is gráfok (pontok és azokat összekötő élek halmaza), azonban a hálózatok mindig valamilyen, a valóságban előforduló jelenséget reprezentálnak. Amennyiben rendelkezésünkre áll egy hálózat, annak számos, nagyon érdekes tulajdonságát vizsgálhatjuk, majd abból visszakövetkeztethetünk olyan összefüggésekre a hálózat által modellezett jelenségben, amelyre gyakran más eszközzel nincs módunk. Az előadásban szemléletes példákon keresztük bemutatunk néhány érdekesnek tartott hálózattudományi eszközt. Ezek egy része vizualizálható is, amelyre szintén kitérünk majd, megemlítve az erre alkalmas számítógépes környezeteket.