Támop logó

Hunyadi Zsolt (SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)

Középkori oklevelek virtuális térben: a digitalizálástól a szemantikus web felé


Az előadás az elmúlt másfél évtized (hazai és külföldi) oklevél-digitalizálási vállalkozásait (a teljesség igénye nélkül) áttekintve és röviden értékelve tesz kísérletet az Anjou-kori oklevéltár online adatbázisának kontextualizálására. A közel 21 ezer magyar nyelvű regesztát tartalmazó XML-struktúrájú adatbázis mindmáig kiaknázatlan lehetőségeket nyújt(hat) a középkorászok és más diszciplínák kutatói számára. A szemantikus web (RDF, OWL), valamint a tér-informatika (geo-referálás) kínálta lehetőségek felé elmozdulva hatványozottan lehetne kiaknázni az adatbázisban rejlő lehetőségeket. A rövid prezentáció ezek lehetőségeit is fel kívánja villantani, s közös brain-stroming-ra próbálja rávenni a társtudományok jelen lévő képviselőit.